Úvod
Novinky
Historie
Osobnosti
Hry
Diskografie
Knihy
Filmy
Texty, básně, povídky
Galerie - video
Galerie - foto
 Články a recenze
Rozhovory
Kontakty a odkazy
 

Články a recenze


ZPRÁVY ZE SEMAFORU A JINÉ KLEPY (1968, Jonáš)

Pro zajímavost nabízíme několik zajímavostí z Jonáše (Nepravidelník klubu spřízněných duší při divadle Semafor) číslo 11/1968, aby bylo vidět, co se tehdy dělo, co se plánovalo (a co se neuskutečnilo)

Dne 25.října 1968 odjelo divadlo Semafor na třínedělní zahraničili turné
do Stuttgartu. Bude zde uvádět v Renitentz Theater pásmo "Mezinárodní kabaret" a nově nastudování "Poslední štace". V tomto představeni, které uvidí pražští diváci začátkem prosince, vystřídá proti původnímu obsazení Tomáše Pudlovského dosavadní inspicient divadla Rudolf Růžička.

Soubor divadla je rozšířen mimo M.Voborníkové o Luďka Nekudu (který s divadlem v loňské sezoně spolupracoval externě) z Ostravy. Také orchestry divadla se částečně mění. Místo odcházejícího "Country beatu" Jiřího Brabce se sestavuje pro potřeby divadla nový soubor.

Premiérou divadla bude "Besídka v rašeliništi" pánů Grossmanna a Šimka, která bude prvně uvedena v režii J. Roháče dne 27.11.1968. Dříve bude obnoveno představení "Návštěvní den", tentokrát za spoluúčasti Miroslava Horníčka.

Novela Jiřího Suchého PARK, kterou jsme otiskovali na pokračování v Jonášovi, se dočká v příštím roce filmového zpracování. Režie byla svěřena panu Juraji Herzovi.

Další celovečerní film podle scénáře Jiřího Suchého se zatím nijak nejmenuje, nicméně těšit se můžeme už teď, Jiří Suchý se nám také poprvé představí v roli režiséra "opravdického" filmu.

Podle dosud neověřených zpráv se začne konečně ozvučovat soukromý filmek pana Suchého SEKTA, který se už celý třese (ten filmek) na své uvedení.

Příslušná redakce VKV znovu prokázala svoji spřízněnost, a tak od listopadu každou sobotu ve 23,00 nezapomeňte zapínat své (nebo cizí) přijímače. S+Š budou uvádět své 50 minutové programy s publikem.

Dementi: Jiří Šlitr se nebude ženit.

U příležitosti premiéry "Zločinu v šantánu" dával pan Jiří Šlitr ve svém bytě soukromé soiree, na které byli pozváni mezi jinými Jana Brejchová, Vlastimil Brodský, Rudolf Hrušínský, Jiří Suchý, Nada Urbánková, Jiří Grossmann a Jiří Menzel, který proto uspíšil svůj přílet z New Yorku.
Jídla prý byla vybraná, nápoje dobře chlazené. Podle J.Suchého všichni přítomní utvrdili Jiřího Šlitra v jeho názoru, že byl ve filmu daleko nejlepší

Z letní dovolené se vrátili všichni členové Semaforu mimo pana Pudlovského (funebrák v "Poslední štaci"), který nyní pracuje v Paříži. V Paříži je také Věra Křesadlová, která doprovází svého manžela Miloše Formana, a která nadále zůstává členkou souboru.

Jiří Suchý s Jiřím Šlitrem připravuji premiéru Jonáše a tinglu tanglu. Program bude pokračováním známého pořadu s novými písničkami, novým povídáním a novou slečnou Mici.

I když to zní poněkud divně, další premiérou z dílny S+Š,v Semaforu bude horror. Strašit nás bude pan Hrabánek, pan Balcar, Magda Křížková, Zuzana Stirská, Naďa Urbánková a Věra Křesadlová a pánové S+Š. Tento program režijně secvičí pan Jiří Menzel. Pan Suchý předpokládá, že největší hrůza půjde z Jiřího Šlitra.

V posledním čísle Světové literatury konečně vyšly Suchého, překlady textů východoněmeckého Wolfa Biermanna. V pravý čas.

minulý | zpět | nabídka | další